office@algosoft.ro     Phone: +40 330.803.088

Proiect UE

Uniunea Europeana- Fondul European de dezvoltare regionalaGuvernul RomanieiRegioinstrumente structurale

CONSTRUIRE CENTRU DE STOCARE SI PRELUCRARE DATE INFORMATICE SI ACHIZITIE ECHIPAMENTE STOCARE SI PRELUCRARE DATE INFORMATICE

Finalizarea activităților din cadrul proiectului „Construire centru de stocare si prelucrare date informatice si achiziție echipamente” – cod SMIS 136567.

Proiectul a fost finanțat prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 2 „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020”, Prioritatea de investiții 2.2 „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, nr. apel de proiecte „POR/694/2/2/Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri, în sectoarele competitive identificate în SNC, în baza Contractului de finanțare nr. 7246 /16.11.2021, încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management si cu Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord – Est, in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional la nivelul Regiunii Nord – Est.

Data începerii proiectului: 16.11.2021
Data finalizării proiectului: 31.12.2023
Locul de implementare al proiectului este in Municipiul Rădăuți, Calea Cernăuți, nr cadastral 42419, județul Suceava.
Valoarea totala a proiectului a fost de 2.895.847,27 lei, din care 1.751.252,63 lei reprezintă finanțare nerambursabila formata din contribuție FEDR 1.488.564,73 lei si contribuție buget de stat 262.687,90 lei
Obiectivul general: „Creșterea competitivității economice societății ALGO MEDIA SOFT SRL

Rezultate: Prin intermediul proiectului a fost construit centrul de stocare si prelucrare date informatice in suprafata de 460,97 mp, au fost achizitionate 27 de echipamente, respectiv: generator trifazat-1buc, UPS trifazat-1buc, server stocare-2 buc, server aplicatie-10 buc, sistem de calcul –memorie minim 16 GB-5 buc, sistem de calcul-memorie minim 36 GB-3 buc, imprimanta multifunctionala-1 buc, plotter-1buc, set echipamente laborator IOT-1 buc, set echipamente pasive retea-1 buc, set echipamente active retea-1buc, achizitie mobilier-6 seturi. Pe langa echipamente au fost achizitionate si licente soft, astfel: licenta baza de date – 2 buc, licenta numar utilizatori – 5 buc, licenta numar dispozitive – 10 buc, licenta sistem de operare – 4 buc, licenta sistem de operare desktop – 8 buc, licenta editare – 5 buc, licenta monitorizare echipamente – 1 buc, licenta monitorizare dispozitive prin GPS – 1 buc,licenta proiectare cu modul instalatii electrice – 1 buc. Alte rezultate: participare targ international, certificare sisteme de management, certificare proces.
Impactul investitiei la nivelul localitatii / regiunii: crearea a 2 locuri de munca
Persoana de contact: a proiectului Anfimov Alexei – Administrator

http://www.fonduri-ue.ro/

http://www.inforegio.ro/

https://facebook.com/inforegio.ro

SC ALGO MEDIASOFT SRL

Date de contact: Adresa: Municipiul Rădăuți, România, str. Calea Cernauti nr.22, județul Suceava. cod postal 725400

Telefon: 0722655050, e-mail: alexei@algosoft.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

wpChatIcon
wpChatIcon